Όροι χρήσης
 
Όροι

1  Αποδοχή της χρήσης των Μακράσυκα Αμμοχώστου Όρων και Προϋποθέσεων

1 Αποδοχή της χρήσης της ιστοσελίδας Μακράσυκα Αμμοχώστου καθώς και των Όρων χρήσης και Προυποθέσεων της

Η πρόσβαση και η χρήση της ιστοσελίδας Μακράσυκα Αμμοχώστου υπόκειται αποκλειστικά σε αυτούς τους Όρους και Προϋποθέσεις. Δεν θα χρησιμοποιείτε την Ιστοσελίδα για οποιοδήποτε σκοπό που είναι παράνομος ή απαγορεύεται από αυτούς τους Όρους και Προϋποθέσεις. Με τη χρήση της ιστοσελίδας αποδέχεστε πλήρως τους όρους, τις προϋποθέσεις και τις απαιτήσεις που περιέχονται στην παρούσα ανακοίνωση. Εάν δεν αποδέχεστε αυτούς τους Όρους και Προϋποθέσεις θα πρέπει να σταματήσετε αμέσως τη χρήση της ιστοσελίδας.

2 Στοιχεία της πιστωτικής σας κάρτας

Μακράσυκα Αμμοχώστου δεν θα ζητήσει ποτέ τις πληροφορίες της πιστωτικής σας κάρτας, και σε καμιά περίπτωση αυτό δεν θα σας ζητηθεί.

3 Συμβουλή

Τα περιεχόμενα Μακράσυκα Αμμοχώστου της ιστοσελίδας δεν αποτελούν συμβουλή και δεν πρέπει να γίνετε επίκληση σε αυτές, απο οποιαδήποτε απόφαση σας. Προτού πάρετε κάποια απόφαση καλό είναι να συμβουλευτείται κάποιον ειδικό.

4 Αλλαγή χρήσης

Μακράσυκα Αμμοχώστου διατηρεί το δικαίωμα να:
4.1 αλλαξει ή να κατάργηση (προσωρινά ή μόνιμα) την Ιστοσελίδα ή μέρος αυτής χωρίς καμιά προειδοποίηση και επιβεβαιώνετε ότι Μακράσυκα Αμμοχώστου δεν φέρει ευθύνη απέναντί ​​σας για οποιαδήποτε τέτοια αλλαγή ή αφαίρεση
4.2 Να αλλάξει αυτούς τους Όρους και Προϋποθέσεις ανά πάσα στιγμή, και η συνεχής χρήση της ιστοσελίδας μετά τις όποιες αλλαγές θα πρέπει να θεωρείται ως αποδοχή των αλλαγών αυτών

5 Σύνδεσμοι σε ιστοσελίδες τρίτων

Η ιστοσελίδα   Μακράσυκα Αμμοχώστου μπορεί να περιλάμβανει συνδέσεις με ιστοσελίδες τρίτων οι οποίες ελέγχονται και συντηρούνται από άλλους. Κάθε σύνδεσμος σε άλλο διαδικτυακό χώρο δεν αποτελεί έγκριση του συγκεκριμένου χώρου και αναγνωρίζετε και συμφωνείτε ότι δεν είμαστε υπεύθυνοι για το περιεχόμενο ή τη διαθεσιμότητα των οποιωνδήποτε τέτοιων χώρων.

Copyright

6.1 Όλα τα δικαιώματα πνευματικής ιδιοκτησίας, εμπορικά σήματα και άλλα δικαιώματα πνευματικής ιδιοκτησίας στην ιστοσελίδα και το περιεχόμενό τους (συμπεριλαμβανομένων χωρίς περιορισμό ιστοσελίδα του σχεδιασμού, το κείμενο, τα γραφικά και όλο το λογισμικό και τον πηγαίο κώδικα που συνδέονται με την Ιστοσελίδα) ανήκουν ή έχουν παραχωρηθεί στην ιστοσελίδα Μακράσυκα Αμμοχώστου ή άλλως χρησιμοποιούνται από την ιστοσελίδα Μακράσυκα Αμμοχώστου, όπως επιτρέπεται από το νόμο
6.2 Κατά την πρόσβαση στην ιστοσελίδα συμφωνείτε ότι θα έχετε πρόσβαση στο περιεχόμενο αποκλειστικά και μόνο για προσωπική, μη εμπορική χρήση. Κανένα από το περιεχόμενο δεν μπορεί να αντιγραφεί, να αναπαραχθεί, να μεταδοθεί, να αποθηκεύτει, να πωληθεί ή να διανεμηθεί χωρίς την προηγούμενη γραπτή συγκατάθεση του κατόχου των πνευματικών δικαιωμάτων. Αυτό αποκλείει τη λήψη, αντιγραφή ή / και εκτύπωση των σελίδων της ιστοσελίδας για μη προσωπική, εμπορική χρήση. Τα περιεχόμενα της ιστοσελίδας, οι φωτογραφίες παιδιών, παρατίθενται με έγκριση απο τον εκάστοτε κηδεμόνα τους. ​​

7 Αποποίηση και Περιορισμός Ευθύνης

7.1 & nbsp? Η ιστοσελίδα αυτή παρέχεται ΩΣ ΕΧΕΙ και ΟΠΩΣ ΔΙΑΤΙΘΕΤΑΙ χωρίς εκπροσώπηση ή επικύρωση και χωρίς κανενός είδους εγγύηση, ρητή ή σιωπηρή, που περιλαμβάνει αλλά δεν περιορίζεται σε αυτά των σιωπηρών εγγυήσεων ικανοποιητικής ποιότητας, καταλληλότητας για . ΣΥΓΚΕΚΡΙΜΕΝΟ ΣΚΟΠΟ, ΜΗ-απαραβίαστου συμβατότητας, ασφάλειας και ακρίβειας
7.2 Στο βαθμό που επιτρέπεται από το νόμο,η ιστοσελίδα Μακράσυκα Αμμοχώστου δεν θα ευθύνεται για οποιαδήποτε έμμεση ή παρεπόμενη απώλεια ή ζημία ό, τι (συμπεριλαμβανομένων, χωρίς περιορισμούς την απώλεια δουλειάς , ευκαιρία, δεδομένα, κέρδη) που προκύπτουν από ή σε σχέση με τη χρήση της ιστοσελίδας
7.3 η ιστοσελίδα Μακράσυκα Αμμοχώστου δεν παρέχει καμία εγγύηση ότι η λειτουργικότητα της ιστοσελίδας θα είναι αδιάλειπτη ή χωρίς σφάλματα και ότι τα λάθη θα διορθώνονται ή ότι η Ιστοσελίδα ή ο server που το καθιστά διαθέσιμο είναι απαλλαγμένοι από ιούς ή οτιδήποτε άλλο που μπορεί να είναι επιβλαβή ή καταστροφικά
7.4 Τίποτα σε αυτούς τους Όρους και Προϋποθέσεις θα ερμηνεύεται έτσι ώστε να αποκλείει ή περιορίζει την ευθύνη της ιστοσελίδας Μακράσυκα Αμμοχώστου για θάνατο ή προσωπικό τραυματισμό ως αποτέλεσμα της αμέλειας του Μακράσυκα Αμμοχώστου ή των υπαλλήλων ή των αντιπροσώπων του του.

Αποζημίωση

Συμφωνείτε να αποζημιώσετε και κρατήστε ενημερωμενο το Μακράσυκα Αμμοχώστου των εργαζομένων και των αντιπροσώπων του αβλαβείς από και ενάντια σε όλες τις υποχρεώσεις, τα νομικά έξοδα, ζημιές, απώλειες, έξοδα και άλλες δαπάνες σε σχέση με τυχόν απαιτήσεις ή προσφυγές κατάτης ιστοσελίδας Μακράσυκα Αμμοχώστου που προκύπτουν από οποιαδήποτε παραβίαση από εσάς αυτών των Όρων και Προϋποθέσεων ή άλλων υποχρεώσεων που απορρέουν από τη χρήση του παρόντος δικτυακού τόπου.

9 Αποχώρησης

Εάν οποιαδήποτε από αυτούς τους Όρους και Προϋποθέσεις πρέπει να κριθεί άκυρος, παράνομος ή μη εφαρμόσιμος για οποιονδήποτε λόγο από οποιοδήποτε αρμόδιο δικαστήριο τότε αυτός ο όρος θα μπορεί να αποκοπεί και οι υπόλοιποι Όροι και Προϋποθέσεις θα παραμείνουν σε πλήρη ισχύ και το αποτέλεσμα είναι να συνεχίσει να είναι δεσμευτικές και εκτελεστέες.

10 Εφαρμοστέο Δίκαιο

Οι παρόντες Όροι και Προϋποθέσεις θα διέπονται και θα ερμηνεύονται σύμφωνα με το νόμο και δια του παρόντος υπόκεινται στην αποκλειστική δικαιοδοσία των Κυπριακών δικαστηρίων.
Για οποιαδήποτε περαιτέρω πληροφορία, παρακαλούμε όπως   επικοινωνήστε μαζί μας

Back to Top