Πληροφορίες
 
Γενικές πληροφορίες
 
Επικεφαλίδα:
Ένα ξέρω ότι τίποτα δεν ξέρω
Όνομα:
Lefteris
Επίθετο:
Zacharia
Χώρα:
Κύπρος
Φύλο:
Αντρας
Πόλη:
Makrasyka
Περιγραφή

Ένα ξέρω ότι τίποτα δεν ξέρω

Επιπρόσθετες πληροφορίες
 
Οικογενειακή κατάσταση:
Μόνος/η
Back to Top