"Τα ακριβά σου δάρκα"
 
Νέα

Εσιήστην η καρτούλλα μου σε σιήλια θκυό κομμάθκια

δάρκα εία μανούλλα μου, μες στα γλυτζιά σου μμάθκια.

Έπιαχα τα σιερούθκια σου τζι εφίλουν τα καπάλι 

μα δράτζιασεν η θλίψη μου γίνηκεν πιό μεγάλη.

 

Έν σύστημαν μες στην ζωήν, μωρά να κλαίσιν μόνο

εία σε που εδάκρυσες, τσάκρισα που τον πόνο

κρούσαν τα φυλλοκάρκια μου, μάνα αγαπημένη

μάνα γρουσή τζι ατίμητη, μάνα μου προκομμένη.

 

Αχ! τζιαί να ήτουν μπορετόν, τα δάρκα έναν- ένα

να σώρεφκα μες στο ποτσίν, Μύρον Άγιον για μένα

όποτε έχω βάσανα τζιαί του καμού τον δράκον

μιαν σταλαμήν να νίφκουμαι, να πάσην πάσα-κάκον.

 

Έθ θέλω να σε ξαναδώ που λύπην πιόν να κλαίεις

χαράν να έσιεις μέσα σου τζιαί...Δόξα Σοι... να λέεις

με τες δικές σου προσεφκές τζιαί την υπομονήν σου

η Παναγιά εν δίπλα σου τζι ακούει την φωνή σου.

 

© 2016 Μυρούλα Μαππούρα

522 μέρες πριν
 

Σχόλια
Ταξινόμηση με: 
Ανα σελίδα: 
 
  • Δεν υπάρχουν σχόλια ακόμα
Ενέργειες
Rating
 
0 ψήφοι
Πρότεινε σε φίλους
 
Back to Top